Estadístiques sobre les respostes de l’enquesta

Edat

En aquest gràfic, podem observar que la majoria de la gent de menys de 25 anys n’han encertat 1, 2 o cap. No superen les 3 respostes correctes, i només el 7% han fet més de 2 encerts.

És el grup d’edat que té a més gent amb més de 2 encerts, però tot i així, gairebé dos terços dels participants només n’ha encertat 1 o no n’ha fet cap de bé.

Com podem veure en les anteriors dades la meitat dels participants n’ha encertat 1 o 2. Són els que han tingut un percentatge major, amb casi un 10%, de més de 3 encerts.

Gènere

Podem veure que la majoria de participants n’han encertat 1, 2 o no n’ha fet cap de bé.

Podem observar que a diferència dels homes, no hi ha ninguna dona que hagi fet tota l’enquesta bé, però les dones són les que estan més conscienciades de la situació del clima.

Total

Com podem veure en les anteriors dades, veiem que la majoria de la població no està conscienciada de la situació del canvi climàtic perquè la mitjana d’encerts és 1,252 (de 0 a 5). Només l’11,7% dels participants ha encertat més de 2 preguntes.

Conclusió general

El grup d’edat que té més coneixements sobre el clima és la població menor de 25 anys i la que té menys coneixements és la població de 26 a 50 anys. El gènere que en sap més és el de les dones.

Podem veure gràcies a la desviació mitjana, que en comparació de les altres edats, en les taules dels majors de 50 anys hi ha més varietat dels encerts. El gènere de les dones és el que té més varietat, perquè la desviació mitjana és major a la dels homes.

La població no està conscienciada de la situació del clima. Ho podem saber per la moda, que en totes les taules ha sigut 0 i/o 1. I també ens ho mostra la mitjana d’encerts totals, que d’entre 0 i 5, és 1, 252.